Urči slovní druhy 
zájmeno předložka spojka příslovce
       
       
  pozdě