Zpět na čj    Dobře Určování sloves Špatně
1

2

3

4

5

6