Určování podstatných jmen  

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

         

   

pád

číslo

rod

vzor

kontrola

  u školy

 

  na nose

 
  před domem

 
  ke kamarádům

 
  malý zajíček

 
  vedle stromů  
  Pavle!  
  jde lesem  
  do zahrady  
  před kůzlaty  
  na vidličce  
  tatínkovi  
  schovej příbory  
  s kolečkem  

 Zpět: