Rod mužský - vzor stroj 
pád číslo jednotné číslo množné
1.  stroj   stroje 
2.  bez stroje   bez strojů 
3.  ke stroji   ke strojům 
4.  pro stroj   pro stroje 
5.  stroji!   stroje! 
6.  o stroji   o strojích 
7.  se strojem   se stroji