Doplň neúplná slova   
  1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7   -   8   -   9   -   10 
   

Kontrola
  Celou ulci ozářily poulční lamp.
  Nepokládej ten talř na židl, rozbje se.
  Sedl jsem si na mez do tráv.
  V lteratuře jsme se zabvali pověstmi.
  Pod vsokými skalam se dělal vodní vr.
  Voraři se otesávali s kládam na vspravení voru.
  Babčka nakrájela cibul do guláše.
  V koruně vsoké lp bzučí včel.
  Závozník vložil cihl na stavbu vl.
  Napš dops bez chyb.