Doplň neúplná slova   
  1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7   -   8   -   9   -   10 
   

Kontrola
  Vlásky měla jako chmří z pravého hedváb.
  V Evropě je rozvinuté zemědělstv.
  Srnky se ukryly v křov.
  V letním obdob často cestujeme na dovolenou letadl.
  Na vstavě jsme se seznámili s vtvarnými díl.
  Voda v náhonu pohybovala mlnskými kol.
  Oslavili jsme dosažené vtězstv.
  Plnovým potrubm proudí pln do celé Evropy.
  Bobři okousali ostrými kusadl kmeny u řeky Vdry.
  Do obchodu přivezli krabce s mdl.