Doplň neúplná slova   
   1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7   -   8   -   9   -   10   
   

Kontrola
  Dravec máchnul křídl a zmzel v oblacích.
  Slov tu krásu nevpovš.
  Po Lab plují vedle lodí i lsky.
  Uhl  a dřív patří spolu s plnem mezi palva.
  I chodci se mus řídit pravdl.
  Dalbor se vracel cestou mezi pol.
  Obchod bl přeplněn hezkými svtidl a stínidl.
  Zbněk nesm zacházet s rozpouštědl.
  Prosmkli jsme se mezi sedadl a vběhli ven.
  Sček zamával křídl a zmzel ve tmě.