Doplň neúplná slova   
  1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7   -   8   -   9   -   10 
   

Kontrola
  Dvadelní představení se koná v ponděl.
  Auto se rozjelo se ztlumenými světl.
  Připli jsme si na zdrav lpovým čajem.
  Ve fotbale jsme vtězili i nad slnějšími mužstv.
  V Polab se pěstují také teplomlné meruňky.
  Nad údolm kroužil orel.
  Mezi oběma královstvm bl uzavřen mr.
  V křov mezi pol pobíhali ssli.
  Řídím se starým ldovým příslovm.
  Malý Vlmek si rozbl kolnko.