Doplň neúplná slova   
 1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7   -   8   -   9   -   10 
   

Kontrola
  Slepce schovávala kuřátka pod křídl.
  Cesta se vnula úkým údolm.
  Všli jsme si na vcháku do pol.
  Dříve lidé topli dřívm.
  Blo jednou jedno pohákové královstv.
  V rákos kvákají žaky, zajíci se schvávají v křov.
  V mrném pásu se střídají čtyři roční obdob.
  Rybník je celý zarostlý rákosm.
  Nosči se prohýbali pod těkými zavazadl.
  Ve tmě b měla auta jezdit s rosvcenými světl.