Doplň neúplná slova   
  1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7   -   8   -   9   -   10 
   

Kontrola
  Zraněný upadl do bezvědom.
  Mnohá průmslová odvětv zpracovávají zemní pln.
  Bdleli v přízem v třípokojovém btě.
  Hrázný musí pravidelně otočit stavidl.
  Nastrouhali jsme zel ostrými struhadl.
  Vbavili penzion novými prostěradl a ručníky.
  Orel se opřel mohutnými křídl o svoji kořist.
  Zbněk otevřel obchod s jízdními kol.
  V blzkém okol je pár pěkných obdl.
  Popsal stuaci v údol vstižnými slov.