Doplň neúplná slova   
  1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7   -   8   -   9   -   10 
   

Kontrola
  Psovodi cvčili svoje ps.
  Sledovali jsme neobvklé úkaz na obloze.
  Rys hodovali nad svou kořistí.
  Popřál jsem Karlov k narozeninám.
  Služebnictvo se uklání panu král.
  V změ chodívá mamnka s tatínkem na ples.
  Závodník bl první v cíl.
  Šimpanz se v klecích směšně ptvořili.
  Rád prohlžím obrázkové časops.
  V ZOO mne bav pozorovat lv.